Skip to main content

Historien

Skalleberg Gartneri ble etablert av Asbjørn Skalleberg i 1947. Sønnene Bjarne og Sverre tok siden over driften. I dag drives gartneriet av Sverres sønn Ernst. I tillegg er Eystein og Audun, to av sønnene til Ernst, aktivt med.

De første årene

De første årene

I år 1888 ble Asbjørn Skalleberg, grunnleggeren av Skalleberg Gartneri, født på gården Søndre Skalleberg i Tjølling. Etter meieriskole i Danmark og praksis som meierist i Gudbrandsdalen, emigrerte han til Canada i 1909 hvor han giftet seg med Helga Halsten fra Gudbrandsdalen i 1911, og drev et meieri.

I år 1920 kom Asbjørn og Helga tilbake til fedrelandet etter 11 år på prærien i Canada. Sammen, med hjelp fra familien, kjøpte de gården Bredholt i Stokke i Vestfold. Gårdsdriften var variert med en relativ stor sauedrift, kyr, slakteri i Horten, samt dyrking av korn, poteter og grønnsaker. Med hest og kjerre distribuerte og solgte de varene på torgene i Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik.

Skalleberg på Bredholt var tidlig ute med mye. Da det ble investert i en varebil, var det bare tre biler i Stokke; lensmannens, legens og Skallebergs. Bredholt var også blant de første i landet som bygde silo. Starten på familiebedriften var godt igang, og en kultur for nytenkning og utvikling begynte å ta form.

Fra grønnsaker til blomster

Fra grønnsaker til blomster

I 1947 ble Skalleberg Gartneri etablert ved byggingen av to veksthus og et arbeidsrom. Veksthusene ble brukt til oppal av grønnsaksplanter og dyrking av tomat og agurk. Brødrene Sverre og Bjarne overtok gården etter far Asbjørn i 1956, og til jul dette året prøvde man å lage Julegleder. 200 stk. ble produsert og alt sammen solgt. Julegledene var en suksess og starten på en blomsterhistorie. Gartneriet begynte snart å utvide seg. Blomsterproduksjonen ble mer og mer viktig, og etter hvert hovednæringen på gården.

Bjarne hadde gått på gartnerskole på Dømmesmoen i Grimstad, og Sverre hadde vært i opplæring til blomsterdekoratør i Århus i Danmark. Sammen drev de gartneriet i 33 harde, men gode år. Kvalitet ble alltid satt i sentrum, og slagordet var «Kvalitet er vår spesialitet.» I oppstarten ble blomstene solgt direkte til forbruker fra torgene, og senere til butikker og hagesentre. På 1960-tallet startet egen salgsrute til kundene i nærområdet. Butikkene kunne nå kjøpe Skalleberg-varen rett utenfor sin egen dør. Gartneriet var blitt en seriøs og forutsigbar aktør i bransjen, som leverte en jevn god kvalitet. Kunden visste hva som kunne forventes.

Et gartneri i vekst

Et gartneri i vekst

Gartneriet vokste jevnt og trutt, og på 80-tallet var produksjonsarealet vokst til omkring 5 daa under glass. Ernst Skalleberg overtok Bjarnes andel i 1989. Da hadde han gjennomført gartnerskole på Gjennestad og hadde hatt 6 måneder lærlingplass på et blomstergartneri i Canada. Sammen med sin far Sverre drev han gartneriet frem til år 2000, da han tok over den resterende delen. Gartneriet vokste videre til 6 daa i den perioden. I år 2008 kom et helt nytt anlegg på 7,5 daa som mer en doblet veksthusarealet. Foreløpig siste utvidelse kom i 2012 med 1,5 daa. Veksthusarealet på totalt 15 daa gav visse stordriftsfordelers og blant annet muligheten til å betjene større kunder. Skalleberg-varene var nå tilgjengelig i butikker og hagesentre over hele landet.

I mange år var de ettertraktede kvalitets Begoniaene fra Skalleberg, gartneriets viktigste kultur. I de senere år, i takt med trender i markedet, har Hortensia tatt over for Begonia som det desidert viktigste produktet. Med over 50 års erfaring på Hortensia har gartneriet bygget en kompetanse på området som er av uvurderlig verdi og svært lite tilgjengelig. Til tross for de høyeste prisene på markedet, ble Skalleberg Gartneri etter hvert Norges største produsent av Hortensia med, på det meste, over 300 000 dyrkede planter i året.

Kvalitet som kjernen

Kvalitet som kjernen

Til tross for den gode veksten, var det å bli størst aldri målet i seg selv. Målet var og er å bli best. I dag, som før, jobbes det derfor kontinuerlig med å sikre kvalitet i alle ledd. Helheten blir sett på som avgjørende for å levere det beste produktet og det jobbes derfor omhyggelig med presisjon og dybde i alt som blir gjort. Skalleberg Gartneri er ikke fornøyde før man har et perfeksjonert og fremragende produkt.

Hele veien gjennom gartneriets historie har man valgt å stå på egne bein for å bevare dets handlefrihet. Det gjør man også i dag, med håp om å ivareta autentisitet som gård og familiebedrift. Bedriften jobber stadig med å stimulere fremgang og fremme utvikling ved å utfordre aksepterte sannheter og konvensjonell praksis. Skalleberg Gartneri ønsker å utfordre status quo ved å tenke utenfor boksen.

Kvalitet

Vi har som mål å tilby de beste blomstene i markedet. Dette er noe vi alltid strekker oss etter. I alt fra strategiske veivalg til den daglige utførelsen er kvalitet et gjennomgående fokus. Vi mener kvaliteten på en plante er produktet av to overordnede faktorer: estetikk og holdbarhet.

Estetikk

Verdien til blomstrende potteplanter ligger i estetikken – det være seg utseende eller duft. Blomster er til behag for våre sanser og har betydning for hvordan vi oppfatter våre omgivelser, og det påvirker igjen hvordan vi opplever livet. For å sørge for at våre produkter har høy verdi for våre kunder, fokuserer vi på å perfeksjonere plantenes form og proporsjoner, fylde og blomstringsgrad. Vi synes plantene fortjener å nå sitt fulle potensial, så selv om det koster mer gir vi dem romslig plass og optimaliserte vekstforhold. Det er dette det blir synlig kvalitet av.

Holdbarhet

Plantens holdbarhet er en del av produktkvaliteten i form av at den regulerer levetiden til den estetiske delen av planten. Dess lengre en plante kan holde seg vakker, dess lengre kan den spre glede i sine omgivelser. Planten har en usynlig del, nemlig alt det som befinner seg under jordskorpa. Her ligger mye kvalitet skjult for det blotte øyet. Rotsystem, vekstmedium, fuktighetsnivå, pH og gjødselnivå er faktorer som alle påvirker holdbarheten. For oss er det som skjer under jordskorpa like viktig som det som skjer over. Gjennom vannings- og tørketeknikker får vi røttene til å søke dypere. Planten blir mer robust og tåler bedre påkjenninger som kan inntreffe senere. I pakkeprosessen er vi nøye på å sende plantene fra oss med best mulig utgangspunkt. Nærhet til markedet og den ferskheten det medfører vil alltid være et konkurransefortrinn for oss når det kommer til holdbarhet.

Merkevaren

Vi har utviklet merkevaren Skalleberg™ for å kunne markedsføre våre kvalitetsprodukter og samtidig differensiere oss fra våre konkurrenter. Når du kjøper Skalleberg™-planter skal du kunne forvente kvalitet.

Kvalitet har fått et navn

Skalleberg™ har ambisjoner om å være ensbetydende med kvalitet og alltid kunne tilby markedets beste produkter. Vårt mål vil aldri være å produsere flest mulig planter til en billigst mulig pris. Det vi brenner for og som motiverer oss er at plantene som vi produserer skal være av aller høyeste klasse. På grunn av vår lidenskap for kvalitet, vil vi aldri bli markedsledende når det gjelder produksjonsmengde. Vi søker alltid å finne våre egne nisjer der vi kan skape høyere verdi for våre kunder.

Hjem og hage

Med Skalleberg™ tar vi utgangspunkt i forbrukernes hjem og hage. Det er her produktene skal spre glede og inspirasjon. For å ha et relevant produktspekter sesong etter sesong, tester vi stadig ut nye planteslag og sorter i produksjonen. Ved å følge utviklingen i Europa tett, på internasjonale messer og gjennom våre leverandørrelasjoner, kan vi fange opp nye trender raskt.

Med respekt for faget

Skalleberg™ er for kunder som bryr seg om kvalitet, og er bevisste på hva de ønsker seg når det kommer til blomster. Derfor vil vi være tilgjengelige i faghandelen og hagesentre som passer vår profil. Vi mener blomster utgjør et eget fagfelt som krever kompetanse. Blomster er ikke en hvilken som helst hyllevare, men et produkt som setter høye krav til hele verdikjeden fra gartneren til utsalgsleddet.

Sertifiseringer

Skalleberg™ kvalifiserer til utvalgte kvalitets- og sertifiseringsmerker, og etterlever de krav som stilles for å kunne benytte disse. Merkevaren vår representerer at produktet er innenfor kriteriene til merkene nedenfor.

Norskmerket

Nærhet til markedet har mye å si for holdbarhet og kvalitet. Lang transport er ikke gunstig for planter og reduserer den opplevde verdien av produktet. Dette gir norske blomster og planter et konkurransefortrinn.

Lover og regler kan variere fra land til land, og kjemiske stoffer som er forbudt i Norge kan være tillatt i andre land som eksporterer til Norge. Planter som er merket, har med sikkerhet blitt dyrket i Norge, dvs at planten har gjennomgått minst én dyrkingsfase i Norge, eller vært dyrket i samsvar med de spesielle reglene som gjelder.

Grønt Punkt

Alle bedrifter som sender varer ut på markedet skal ta ansvar for emballasjen når den har blitt til avfall. Bidraget bedrifter betaler inn til Grønt Punkt brukes i sin helhet til å motivere, samle inn og gjenvinne emballasjen.

For Skalleberg™ er det viktig å jobbe for bedre miljø. Når vi er avhengige av potter, poser og brett for å kunne bevare kvaliteten frem til produktet når kunden, er det også rett og rimelig at vi er med på å finansiere gjenvinningen av denne emballasjen.

KSL

Kvalitetssystem i landbruket (KSL) er næringens felles kvalitetssystem for primærproduksjonen. Mattilsynet og Arbeidstilsynet anerkjenner KSL-standarden som nasjonal bransjestandard for henholdsvis primærproduksjon og helse, miljø og sikkerhet (HMS), og den fanger dermed opp alt aktuelt lovverk knyttet til disse områdene.

Følges KSL er driften i tråd med lover, forskrifter og krav. KSL er også med på å utvikle driften.

Å bidra til takknemlighet og harmoni i hjem og hage

– Skalleberg Gartneris formål

Close Menu

Skalleberg™

Vårt formål er å bidra til takknemlighet og harmoni i hjem og hage.