Skip to main content

Historien

Skalleberg Gartneri ble etablert av Asbjørn Skalleberg i 1947. Hans sønner Bjarne og Sverre tok siden over driften. I dag drives gartneriet av Sverres sønn Ernst sammen med to av sine sønner, Eystein og Audun.

De første årene.

I år 1888 ble Asbjørn Skalleberg, grunnleggeren av Skalleberg Gartneri, født på gården Søndre Skalleberg i Tjølling. Etter meieriskole i Danmark og praksis som meierist i Gudbrandsdalen, emigrerte han til Canada i 1909 hvor han giftet seg med Helga Halsten fra Gudbrandsdalen i 1911, og drev et meieri.

I år 1920 kom Asbjørn og Helga tilbake til fedrelandet etter 11 år på prærien i Canada. Sammen, med hjelp fra familien, kjøpte de gården Bredholt i Stokke i Vestfold. Gårdsdriften var variert med en relativ stor sauedrift, kyr, slakteri i Horten, samt dyrking av korn, poteter og grønnsaker. Med hest og kjerre distribuerte og solgte de varene på torgene i Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik.

Skalleberg på Bredholt var tidlig ute med mye. Da det ble investert i en varebil, var det bare tre biler i Stokke; lensmannens, legens og Skallebergs. Bredholt var også blant de første i landet som bygde silo. Starten på familiebedriften var godt igang, og en kultur for nytenkning og utvikling begynte å ta form.

Fra grønnsaker til blomster.

I 1947 ble Skalleberg Gartneri etablert ved byggingen av to veksthus og et arbeidsrom. Veksthusene ble brukt til oppal av grønnsaksplanter og dyrking av tomat og agurk. Brødrene Sverre og Bjarne overtok gården etter far Asbjørn i 1956, og til jul dette året prøvde man å lage Julegleder. 200 stk. ble produsert og alt sammen solgt. Julegledene var en suksess og starten på en blomsterhistorie. Gartneriet begynte snart å utvide seg. Blomsterproduksjonen ble mer og mer viktig, og etter hvert hovednæringen på gården.

Bjarne hadde gått på gartnerskole på Dømmesmoen i Grimstad, og Sverre hadde vært i opplæring til blomsterdekoratør i Århus i Danmark. Sammen drev de gartneriet i 33 harde, men gode år. Kvalitet ble alltid satt i sentrum, og slagordet var «Kvalitet er vår spesialitet.» I oppstarten ble blomstene solgt direkte til forbruker fra torgene, og senere til butikker og hagesentre. På 1960-tallet startet egen salgsrute til kundene i nærområdet. Butikkene kunne nå kjøpe Skalleberg-varen rett utenfor sin egen dør. Gartneriet var blitt en seriøs og forutsigbar aktør i bransjen, som leverte en jevn god kvalitet. Kunden visste hva som kunne forventes.

Et gartneri i vekst.

Gartneriet vokste jevnt og trutt, og på 80-tallet var produksjonsarealet vokst til omkring 5 daa under glass. Ernst Skalleberg overtok Bjarnes andel i 1989. Da hadde han gjennomført gartnerskole på Gjennestad og hadde hatt 6 måneder lærlingplass på et blomstergartneri i Canada. Sammen med sin far Sverre drev han gartneriet frem til år 2000, da han tok over den resterende delen. Gartneriet vokste videre til 6 daa i den perioden. I år 2008 kom et helt nytt anlegg på 7,5 daa som mer en doblet veksthusarealet. Foreløpig siste utvidelse kom i 2012 med 1,5 daa. Veksthusarealet på totalt 15 daa gav visse stordriftsfordelers og blant annet muligheten til å betjene større kunder. Skalleberg-varene var nå tilgjengelig i butikker og hagesentre over hele landet.
I mange år var de ettertraktede kvalitets Begoniaene fra Skalleberg, gartneriets viktigste kultur. I de senere år, i takt med trender i markedet, har Hortensia tatt over for Begonia som det desidert viktigste produktet. Med over 50 års erfaring på Hortensia har gartneriet bygget en kompetanse på området som er av uvurderlig verdi og svært lite tilgjengelig. Til tross for de høyeste prisene på markedet, ble Skalleberg Gartneri etter hvert Norges største produsent av Hortensia med, på det meste, over 300 000 dyrkede planter i året.

Kvalitet som kjernen.

Til tross for den gode veksten, var det å bli størst aldri målet i seg selv. Målet var og er å bli best. I dag, som før, jobbes det derfor kontinuerlig med å sikre kvalitet i alle ledd. Helheten blir sett på som avgjørende for å levere det beste produktet og det jobbes derfor omhyggelig med presisjon og dybde i alt som blir gjort. Skalleberg Gartneri er ikke fornøyde før man har et perfeksjonert og fremragende produkt.
Hele veien gjennom gartneriets historie har man valgt å stå på egne bein for å bevare dets handlefrihet. Det gjør man også i dag, med håp om å ivareta autentisitet som gård og familiebedrift. Bedriften jobber stadig med å stimulere fremgang og fremme utvikling ved å utfordre aksepterte sannheter og konvensjonell praksis. Skalleberg Gartneri ønsker å utfordre status quo ved å tenke utenfor boksen.
Close Menu

Skalleberg™

Vårt formål er å bidra til takknemlighet og harmoni i hjem og hage.