Hortensia ‘Avantgarde’ i betongurne mot skifervegg.