For høsten produserer vi Cuphea hyssopifolia.

Cuphea ramosissima som vi produserer for vår- og sommersesongen.