Skip to main content
Økologisk

Skjønnhet i det skjulte

Vi har alltid vært opptatt av å dyrke vakre planter. Vårt fokus har gjennom alle år vært kvalitet for at plantene skal nå sitt fulle potensial både når det gjelder estetikk og holdbarhet. Vi bryr oss om at plantene skal holde godt etter at de har forlatt gartneriet og spre glede i lang tid.

I løpet av de siste årene har vi i økende grad forstått at skjønnhet er mer enn bare det synlige produktet. Skjønnhet kan i like stor grad ligge i måten plantene har blitt dyrket på. Vi har skjønt at det ligger skjønnhet i å gjøre ting mer slik naturen gjør det. Våre økologiske planter har skjønnhet gjemt i hver potte. Nede i jorda finnes det et rikt liv av mikroorganismer som bryter ned og gjør næring tilgjengelig for plantene – akkurat som i naturen. Det er noe vakkert med en plante som er helt naturlig.

Denne naturlige skjønnheten er skjult for oss. Men den er like fullt der. Vi må bare kjenne til den – og verdsette den.

Close Menu

Skalleberg™

Vårt formål er å bidra til takknemlighet og harmoni i hjem og hage.